อลเวงโรงเรียนต่างเผ่า

Manga HAKOBUNE HAKUSHO

: MOYAMU FUJINO

: 7 (จบ) : Bongkoch

: คำถามที่ 1 แม้ว่าจะได้รู้ความจริงคุณก็จะสามารถตั้งสติไม่ตื่นตระหนกตกใจใดๆ ทั้งสิ้นได้หรือไม่? คำถามที่ 2 คุณจะสามารถปรับตัวเข้าหากับทุกคนในโรงเรียนได้หรือไม่? คำถามที่ 3 คุณจะสามารถเก็บความลับเรื่องที่ว่าตัวเองเป็นมนุษย์โดยไม่บอกใครได้หรือไม่? มาค้นหาคำตอบของคำถามเหล่านี้ได้ใน "HAKOBUNE HAKUSHO อลเวงโรงเรียนต่างเผ่า"

 

เล่ม 1

เล่ม 2

เล่ม 3

เล่ม 4

เล่ม 5

เล่ม 6

เล่ม 7

ความคิดเห็น (0)