บากิ ภาคเสริม ฮานายามะ คาโอรุ

Manga Baki Kaiden Kidu

: Keisuke Itagaki / Yukinao Yamauchi

: 1 : Vibulkij

: ยังไม่มีเรื่องย่อ

 

เล่ม 1

ความคิดเห็น (0)