มาร์ด๊อก สแครมเบิ้ล

Manga Mardock Scramble

: Tow Ubukata / Yoshitoki Oima

: 7 (จบ) : Vibulkij

: สาวน้อยบาร็อตผู้ไม่มีญาติถูก เชล ชายผู้ที่เคยยื่นมือเข้ามาช่วยฆ่าตายอย่างไม่ทันรู้ตัว พอฟื้นขึ้นมาจากสภาพปางตายร่างกายนั้นกลับมีผิวหนังเทียมเส้นใยโลหะและพลังควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด... การต่อสู้ของบาร็อตที่ต้องค้นหาคําตอบโดยอาศัยพลังของอุฟค็อก อาวุธสารพัดประสิทธิภาพรูปร่างหนูได้เริ่มต้นขึ้นแล้วบัดนี้!!

 

เล่ม 1

เล่ม 2

เล่ม 3

เล่ม 4

เล่ม 5

เล่ม 6

เล่ม 7

ความคิดเห็น (0)