โกมินทร์

Manga The Raga Conqueror

: ประจักษ์ จั่นเพชร

: 7 : Siam Inter Comics

: โกมินทร์สามารถรอดจากการต่อสู้กับพยานาคได้ แต่เรื่องต่างๆ จะจบลงด้วยดีจริงหรือ ขณะที่กำลังใช้ชีวิตอย่างสงบสุข [เขา] ก็เดินทางมา…

 

เล่ม 1

เล่ม 2

เล่ม 3

เล่ม 4

เล่ม 5

เล่ม 6

เล่ม 7

ความคิดเห็น (0)