มาสค์ไรเดอร์ไคซะ 913

Manga Kamen Rider 913 (Kaixa)

: Ishinomori Shoutarou / Inouc Toshiki / Kanoc Yushi / Kohei Murakami

: 5 : DEXpress

: ยังไม่มีเรื่องย่อ

 

เล่ม 1

เล่ม 2

เล่ม 3

เล่ม 4

เล่ม 5

ความคิดเห็น (0)