Barista ...มือชงตัวจริง...

Manga BARISTA

: Kumi Muronaga / Rei Hanagata

: 10 : Siam Inter Comics

: เต็มอิ่มด้วยเสน่ห์ของกาแฟ รับประกันช่วงเวลา แห่งความอร่อย โคกิ บาริสต้าชื่อดังแห่งโรม เดินทางกลับประเทศเพราะถูกทาบทามให้ทำงานด้วย แต่สิ่งทีไ่ด้รับกลับเป็นหน้าที่ที่คาดไม่ถึงคือการเป็นเด็กฝึกหัด การแข่งขัน “ชงกาแฟเร็ว” เพื่อเลื่อนตำแหน่งเป็นบาริสต้า จะเป็นอย่างไรต่อไป…!?

 

เล่ม 1

เล่ม 2

เล่ม 3

เล่ม 4

เล่ม 5

เล่ม 6

เล่ม 7

เล่ม 8

เล่ม 9

เล่ม 10

ความคิดเห็น (0)