เซเว่นโกสต์

Manga 07-Ghost

:

: 17 (จบ) : Bongkoch

: โลกอดีตเมื่อพันปีมาแล้วมีประเทศมหาอำนาจที่มีแสนยานุภาพอันทรงพลังทัดเทียมกันอยู่ 2 ประเทศ จักรวรรดิบาลส์บูรก์ที่ได้รับการปกป้องจากพระเจ้าซึ่งเรียกว่าดวงเนตรแห่งราฟาเอล และราชอาณาจักรรักซ์ที่ได้รับการปกป้องจากพระเจ้าซึ่งเรียกว่าดวงเนตรแห่งมิคาเอล เมื่อประเทศมหาอำนาจหนึ่งล่มสลาย โชคชะตาทุกอย่างจึงแปรเปลี่ยน ไม่เว้นแม้กระทั่งโชคชะตาของหนุ่มน้อยคนหนึ่ง....

 

เล่ม 1

เล่ม 2

เล่ม 3

เล่ม 4

เล่ม 5

เล่ม 6

เล่ม 7

เล่ม 8

เล่ม 9

เล่ม 10

เล่ม 11

เล่ม 12

เล่ม 13

เล่ม 14

เล่ม 15

เล่ม 16

เล่ม 17

ความคิดเห็น (0)