ห้อง 203 รับปรึกษาปัญหาผี

Manga Jinco from Room 203

: NARI YAMADA

: 3 (จบ) : Bongkoch

: เรื่องราวของคุณจินโกะ สาวสวยใสซื่อที่เต็มไปด้วยความสามารถทางวิญญาณ ความอยากอาหาร และความประทับใจ 120%!! คุณจินโกะผู้อาศัยอยู่ในห้อง 203 มีความสามารถพิเศษพิลึก (?) คือคุยกับวิญญาณได้...!?

 

เล่ม 1

เล่ม 2

เล่ม 3

ความคิดเห็น (0)