To Ra Do Ra ยัยตัวร้ายกับนายหน้าโหด

Manga Tora Dora!

: Yuyuko Takemiya / Zekkyou / Yasu

: 9 : Siam Inter Comics

: ยังไม่มีเรื่องย่อ

 

เล่ม 1

เล่ม 2

เล่ม 3

เล่ม 4

เล่ม 5

เล่ม 6

เล่ม 7

เล่ม 8

เล่ม 9

ความคิดเห็น (1)

มังงะที่ไม่รู้จะได้พิมพ์จนจบไหม เพราะออกช้ามากๆ