คริมสัน เกรฟ

Manga Crimson Grave

: TAISHI MIYAKE

: 7 (จบ) : Bongkoch

: ลัทธิเอลวาที่เผยแพร่คำสอนของเทพเจ้าได้เผยแพร่คำสอนว่า ในยามที่คำสวดอ้อนวอนเหล่าเทพปกคลุมโลกนี้ เทพเจ้าจะปรากฏกายให้ได้พบ โดยปกปิดประวัติศาสตร์ที่แท้จริงที่ว่าเทพคิดจะทำลายล้างมนุษยชาติ และเรื่องที่แอช เทพแห่งความตาย หนึ่งในเทพทั้ง 12 องค์ ได้แยกตัวจากเหล่าเทพและหันมาปกป้องมนุษย์เรื่อยมา เป้าหมายของลัทธิเอลวาคือ การเรียกเทพที่ออกจากดินแดนนี้ไปแล้วให้กลับมาอีกครั้งหนึ่งและการล่มสลายของมนุษยชาติ ผู้ต่อต้านตำนาน... คนทรยศ แอช เกรฟนั้น เพื่อปกป้องมนุษย์แล้ว แม้ต้องถูกเกลียดชัง ถูกทำร้าย และต้องทุกข์ทรมาน ก็ยังคิดจะนำสันติภาพมาสู่โลกนี้ เพื่อการนั้นจึงร่วมมือกับทหารรับจ้างที่แข็งแกร่งที่สุด ผู้มีฉายา “คริมสัน” และต่อสู้ร่วมกันกับมิริมผู้เป็นคู่หูเรื่อยมา...

 

เล่ม 1

เล่ม 2

เล่ม 3

เล่ม 4

เล่ม 5

เล่ม 6

เล่ม 7

ความคิดเห็น (0)