บางระจันสปิริท

Manga Bangrajan Spirit

: Montri Kumruan

: 2 : CX

: ปี 2309 เดือนสาม พม่ายกทัพผ่านเมืองวิเศษไชยชาญ ชาวบ้านมุ่งมันจะรับศึกลอบหนีมายังค่ายบางระจันที่จังหวัดสิงหบุรี รวบรวมผู้กล้ามากมาย พม่ายกทัพบุกครั้งแล้วครั้งเล่าชาวบ้านระจันยังคงรับศึกได้จวบจนครั้งที่แปดพม่าแต่งตั่งแม่ทัพคนใหม่ พร้อมกับกองทัพที่แฝงด้วยมหันตภัยอันเหลือเชื่อบุกทำลายค่ายบางระจันตายสิ้น เว้นเหลือเพียงแต่"จิต"ทายาทเลือดสุดท้ายแห่งบ้านระจันที่ไม่ถูกบันทึกไว้

 

เล่ม 1

เล่ม 2

ความคิดเห็น (0)