กอริโอะ หนุ่มหน้าเห่ย หัวใจเหล็ก

Manga Reichorui Saikyo Densetsu Gorio

: TAKASHI HAMORI

: 7 (จบ) : Bongkoch

: ยังไม่มีเรื่องย่อ

 

เล่ม 1

เล่ม 2

เล่ม 3

เล่ม 4

เล่ม 5

เล่ม 6

เล่ม 7

ความคิดเห็น (0)