TERRA FORMARS ภารกิจล้างพันธุ์นรก

Manga Terra Formars

: Yu Sasuka / Ken-ichi Tachibana

: 22 : Bongkoch

: “เมื่อได้เผชิญกับสิ่งที่ตัวเองไม่เคยพบเห็นมาก่อน มนุษย์ก็ไม่อาจจะเป็นตัวของตัวเองได้อีกต่อไป” ค.ศ.2599 โครงการปรับสภาพแวดล้อมดาวอังคารคืบหน้าไปมาก พื้นผิวของดวงดาวปกคลุมไปด้วยมอสส์และสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่ง และกลุ่มคนหนุ่มสาวผู้ถูกเลือก 15 คนก็ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจสำคัญ โดยอาศัยยาน “บั๊กส์หมายเลข 2” ยานอวกาศแบบมีคนขับมุ่งหน้ามายังดาวอังคาร ตัวจริงของสิ่งมีชีวิตที่วิวัฒนาการจนเหนือความคาดหมายซึ่งรอพวกเขาอยู่บนดาวอังคารนั้นคือ...!? จำนวนหน้าหนาพิเศษ ใช้กระดาษถนอมสายตาอย่างดี

 

เล่ม 1

เล่ม 2

เล่ม 3

เล่ม 4

เล่ม 5

เล่ม 6

เล่ม 7

เล่ม 8

เล่ม 9

เล่ม 10

เล่ม 11

เล่ม 12

เล่ม 13

เล่ม 14

เล่ม 15

เล่ม 16

เล่ม 17

เล่ม 18

เล่ม 19

เล่ม 20

เล่ม 21

เล่ม 22

ความคิดเห็น (0)