คำถามที่ถามบ่อย

รวบรวมคำถามเกี่ยวกับแอปพริเคชันที่ถามบ่อย รวมถึงวิธีใช้งานเบื้องต้น


  1. ทำยังไงหนังสือเล่มเก่าๆไม่มีในระบบ

  หนังสือบางเล่มอาจจะยังไม่มีข้อมูลปรากฎอยู่ในแอปพริเคชัน แต่สามารถเพิ่มเติมได้ด้วยการแจ้งหนังสือเพิ่มมาทาง ลิงค์นี้ โดยหนังสือที่สามารถเพิ่มเติมลงในระบบได้นั้น จะต้องเป็นหนังสือที่พิมพ์อย่างถูกต้องตามลิขสิทธิ์เท่านั้น

  2. หนังสือบางเล่มสแกนไม่ได้

  เนื่องจากทางเราไม่สามารถหาข้อมูลของหนังสือได้ทั้งหมด ดังนั้นหนังสือหลายเล่มอาจจะไม่สามารถใช้การสแกนเพื่อค้นหาได้ แต่สามารถหาด้วยการพิมพ์ส่วนหนึ่งของชื่อ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษแทนได้ ด้วยการใช้เมนูค้นหาที่อยู่ด้านบนสุด

  หนังสือส่วนใหญ่ที่สแกนไม่ได้มักจะเป็นหนังสือเก่าที่ทางเราไม่มีข้อมูล ซึ่งถ้าเป็นหนังสือใหม่จะมีข้อมูลเกือบทั้งหมด

  3. เปลี่ยนมือถือที่ใช้งานข้อมูลจะหายหรือไม่

  ข้อมูลหนังสือของคุณทั้งหมดจะถูกเก็บไว้เฉพาะภายในเครื่องเท่านั้น แต่สามารถย้ายข้อมูลไปยังเครื่องอื่นได้ด้วยคำสั่ง Back up ในส่วนของหน้า Settings และใช้คำสั่งดึงข้อมูลที่ Back up มาลงยังเครื่องใหม่ การสำรองข้อมูลจะใช้งานได้เมื่อคุณสมัครสมาชิกแล้วเท่านั้น

  4. ข้อมูลหนังสือในแอปบางเล่มไม่ถูกต้อง

  ข้อมูลหนังสือทั้งหมดอาจมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น คุณสามารถส่งข้อมูลที่ถูกต้องได้ผ่านทางแอปพริเคชัน โดยเลือกเมนู Report สำหรับเรื่องที่ข้อมูลไม่ถูกต้อง และกรอกเฉพาะข้อมูลในส่วนที่ต้องการแก้ไข เมื่อทางเราตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งแล้วจะทำการแก้ไขข้อมูลให้ต่อไป