unkhowman

unkhowman -สะกดผิดแต่ก็อยากให้อ่านว่า อัน-โน-แมน เดิมชอบเล่นเกม แต่เกมที่ชอบเล่นดันปิดซะงั้น


unkhowman

6 กันยายน 2015

24 ตุลาคม 2021

Summary

จำนวนเรื่องที่ซื้อแบ่งตามสำนักพิมพ์
จำนวนเรื่องที่ซื้อ
จำนวนเล่มที่ซื้อแบ่งตามสำนักพิมพ์
จำนวนเล่มที่ซื้อ
ระดับการติดตามแต่ละสำนักพิมพ์

* คำนวนจากอัตราส่วนของหนังสือที่ซื้อกับหนังสือทั้งหมดที่สำนักพิมพ์พิมพ์ออกมา