New Mobile Report Gundam Wing Endless Waltz เกียรติยศของเหล่าผู้แพ้

Manga New Mobile Report Gundam W Endless Waltz The Glory of Losers

: TOMOFUMI OGASAWARA / Hajime YATATE / YOSHIYUKI TOMINO

: 6 : Siam Inter Comics

: ยังไม่มีเรื่องย่อ

 

เล่ม 1

เล่ม 2

เล่ม 3

เล่ม 4

เล่ม 5

เล่ม 6

ความคิดเห็น (1)

แวะมาแซว เล่ม 5 หน้าปกอู๋เฟย แต่พี่อู๋มีบทนิดเดียว ส่วนฮีโร่นี่บทปาไป 90% ของเล่มนี้หล่ะ