K-On! เค-อง! ก๊วนดนตรีแป๋วแหวว highschool

Manga K-On! Highschool

: kakifly

: 1 (จบ) : Siam Inter Comics

: หลังจากที่พวกยุยหรือชมรมเคองรุ่นแรกจบการศึกษาไป อาซึสะสมาชิกคนสุดท้ายที่ยังเรียนไม่จบ ไม่อยากให้ชมรมต้องยุบไปทั้งๆแบบนี้ เธอจึงพยายามรวบรวมสมาชิกชมรม เพื่อตั้งวงดนตรีของชมรมนี้อีกครั้ง แต่มีรึที่ชมรมนี้จะมีคนปกติๆมาเข้าชมรม... พบกับชมรมเคองรุ่นใหม่ และเรื่องราวชวนหัวได้ในเล่ม

 

เล่ม 1

ความคิดเห็น (0)