Blue Giant

Manga Blue Giant

: ISHIZUKA Shinichi

: 8 : Siam Inter Comics

: ยังไม่มีเรื่องย่อ

 

เล่ม 1

เล่ม 2

เล่ม 3

เล่ม 4

เล่ม 5

เล่ม 6

เล่ม 7

เล่ม 8

ความคิดเห็น (1)

เรื่องนี้สนุกมากๆ ชอบลายเส้นถึงจะเป็นมังงะ แต่กลับได้ยินเหมือนสิ่งดนตรีออกมาชอบในส่วนนี้มาดที่วาดออกได้เข้าถึงอารมณ์​สุด