เจ้าหญิงอสูร VS

Manga ONIHIME VS

: LIM Dall-young / Lee Soo-hyon

: 4 (จบ) : LuckPim

: เซ็ตสึนะ เด็กหนุ่มผู้อ่อนแอและยากจนได้ทำสัญญาขายชีวิต ของตนให้กับชายผู้เรียกตนเองว่า"นายหน้า" เพื่อแลกกับเงิน 10ล้านเยน ผลจากการนั้นทำให้เขาจะได้รับการคุ้มครองจาก องค์หญิงรากษสพิสุทธิ์ คันนะและองค์หญิงรากษสทมิฬ เรนะ เป็นเวลา1ปี และเมื่อครบสัญญา เซ็ตสึนะ จะต้องเป็นผู้เลือกว่าองค์หญิงรากษสองค์ได้จะได้ลิ้มรสหัวใจของเขา

 

เล่ม 1

เล่ม 2

เล่ม 3

เล่ม 4

ความคิดเห็น (0)