อาวุธสุดท้ายคือเธอ Saikano

Manga Saishuu Heiki Kanojo

: TAKAHASHI Shin

: 6 : NED

: ยังไม่มีเรื่องย่อ

 

เล่ม 1

เล่ม 2

เล่ม 3

เล่ม 4

เล่ม 5

เล่ม 6

ความคิดเห็น (0)