Slam Dunk - Big Book

Manga Slam Dunk - Big Book

: Takehiko Inoue

: 24 (จบ) : NED

: “ชอบบาสฯ มั้ยคะ?” คำพูดสั้นๆ แต่มีความหมายของอาคางิ ฮารุโกะเพียงประโยคเดียว สามารถเปลี่ยนชีวิตของแบ๊ดบอยอย่างซากุรางิ ฮานามิจิ

 

เล่ม 1

เล่ม 2

เล่ม 3

เล่ม 4

เล่ม 5

เล่ม 6

เล่ม 7

เล่ม 8

เล่ม 9

เล่ม 10

เล่ม 11

เล่ม 12

เล่ม 13

เล่ม 14

เล่ม 15

เล่ม 16

เล่ม 17

เล่ม 18

เล่ม 19

เล่ม 20

เล่ม 21

เล่ม 22

เล่ม 23

เล่ม 24

ความคิดเห็น (0)