เทพศาสตร์ซากาโมโต้

Manga I'm Sakamoto, you know.

:  Nami Sano

: 4 (จบ) : Zenshu

: ตอนที่ 1 ซากาโมโต้คุงม.4 ห้อง 2 ตอนที่ 2 บี ไควท์เอท ตอนที่ 3 อยากลงมือปกป้องมากกว่าเป็นฝ่ายถูกปกป้อง ตอนที่ 4 จิตวิทยาด้านความรักที่ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน ตอนที่ 5 ยอดเบ๊ซากาโมโต้ เรื่องสั้นตอนพิเศษ ฮิโรชิไหล่ยักษ์

 

เล่ม 1

เล่ม 2

เล่ม 3

เล่ม 4

ความคิดเห็น (0)