Green Blood ล้างเลือดทรชน

Manga Green Blood

: Masasumi Kakizaki

: 5 (จบ) : Siam Inter Comics

: อเมริกา นิวยอร์ค กลางศตวรรษที่ 19 เด็กหนุ่มสองคน เกิดและเติบโตขึ้นมาในเขตไฟฟ์พอยต์ท่ามกลางการต่อสู้แย่งอาณาเขตของเหล่าแก๊งอาชญากรรมหนึ่งคือมือสังหารประจำแก๊งและอีกหนึ่งคือเด็กหนุ่มผู้เกลียดชังแก๊ง เรื่องราวชีวิตอันองอาจของเหล่าลูกผู้ชายที่ใช้ชีวิตอยู่ในสถานที่ซึ่งถูกเรียกว่า “สลัมที่เสื่อมทรามที่สุดในโลก” บัดนี้ถึงเวลาเปิดม่านแล้ว!!

 

เล่ม 1

เล่ม 2

เล่ม 3

เล่ม 4

เล่ม 5

ความคิดเห็น (0)