เกมพระราชา

Manga Ousama Game

: Renda Hitori / Kanazawa Nobuaki

: 5 (จบ) : LuckPim

: เกมพระราชา การละเล่นแบบง่ายๆ ของเด็กๆ ที่คนเป็นพระราชาสามารถสั่งให้ใครทำอะไรก็ได้ตามที่ต้องการ ทว่าครั้งนี้มันถูกกลับนำมาเล่นโดยเด็กม.ปลายกลุ่มหนึ่ง ซึ่งไม่รู้เลยว่านี่คือการละเล่นที่มีชีวิตเป็นเดิมพัน

 

เล่ม 1

เล่ม 2

เล่ม 3

เล่ม 4

เล่ม 5

ความคิดเห็น (0)