พริมาส A PLOT OF NIGHT MARE

Manga Primas A Plot of Nightmare

: TSUGUO OKAZAKI

: 2 (จบ) : Bongkoch

: ฮิโรกิ นักเรียนชั้นประถมสี่ ฝันร้ายมาตลอดว่า “โดนสัตว์ประหลาดทำร้าย” นั่นเป็นความฝันถึงโลกแห่งมาจามูอันเป็นที่อาศัยของเหล่ามารชาวมาจามูผู้มีพลังความสามารถต่างๆ กัน ท่ามกลางการต่อสู้ของเหล่าชาวมาจามูด้วยกันซึ่งปรากฏออกมาในโลกแห่งความเป็นจริงนั้น ฮิโรกิก็ได้ทำพันธสัญญากับชาวมาจามูผู้มีนามว่า “พริมาสเพลิงฟ้า” และได้ครอบครองพลังอันยิ่งใหญ่ซึ่งสามารถบันดาลความต้องการให้ได้ทุกสิ่งโดยแลกด้วยพลังวิญญาณของตน ในโลกแห่งความเป็นจริงซึ่งเหล่าอสุรกายดังเช่นชาวมาจามู สปริแกน...ปรากฏขึ้นมามากมายนั้น เรื่องราวที่จะได้กำหนดชะตากรรมของโลกกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้ว!!

 

เล่ม 1

เล่ม 2

ความคิดเห็น (0)