ดีเบรกเกอร์

Light Novel D-breaker

: Fruit Punch / Hiroshi Nikaido

: 3 : A-Plus

: “โลกนี้” เป็นหนึ่งใน “โลกคู่ขนาน” จำนวนมากที่ซ้อนทับกันอยู่ โลกแต่ละใบจะมีหลักเกณฑ์และเหตุผลของตัวเองโดยไม่มีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน ไม่รับรู้ตัวตนของกันและกัน แต่…

 

เล่ม 1

เล่ม 2

เล่ม 3

ความคิดเห็น (0)