ยอดพธูจากต่างแดน

Manga N.Y.Komachi

: Waki Yamato

: 8 : Siam Inter Comics

: ยุคเมจิที่ญี่ปุ่นมุ่งสู่การสร้างประเทศให้เป็นสมัยใหม่ ผ่านการเปลี่ยนแปลงต่างๆมากมาย แดนนี่ ชายชาวต่างชาติ ผู้ซึ่งทุ่มเทแรงใจให้กับการบุกเบิกพัฒนาพื้นที่การเกษตรในฮอกไกโด กับหญิงสาวที่เขารัก ชิโนะ เด็กสาวผู้ใช้ชีวิตผ่านมาในยุคสมัยใหม่ของญี่ปุ่น

 

เล่ม 1

เล่ม 2

เล่ม 3

เล่ม 4

เล่ม 5

เล่ม 6

เล่ม 7

เล่ม 8

ความคิดเห็น (0)