จาง!! สายเลือดกระทะเหล็ก

Manga TETSUNABE NO JAN!! 2nd

: Shinji Saijo

: 7 (จบ) : Phoenix Next

: เรื่องราวสายเลือดกระทะเหล็กรุ่นลูก จะโหด มัน และแสบสันต์ได้เท่ากับรุ่นพ่อหรือไม่ ขอเชิญรับชิมได้ ณ บัดนี้!

 

เล่ม 1

เล่ม 2

เล่ม 3

เล่ม 4

เล่ม 5

เล่ม 6

เล่ม 7

ความคิดเห็น (0)