จาง!! สายเลือดกระทะเหล็ก

Manga TETSUNABE NO JAN!! 2nd

: Shinji Saijo

: 2 : Phoenix Next

: เรื่องราวสายเลือดกระทะเหล็กรุ่นลูก จะโหด มัน และแสบสันต์ได้เท่ากับรุ่นพ่อหรือไม่ ขอเชิญรับชิมได้ ณ บัดนี้!

 

เล่ม 1

เล่ม 2

ความคิดเห็น (0)