Inferno แดนนรกมาเฟียเดือด

Manga Inferno (Ruru)

: TAKADONO Madoka

: 4 : LuckPim

: ใครก็มิอาจพรากพวกเราจากกันได้ —— "ลาร์จพริชั่น" คืออดีตเมืองโตเกียว ที่ปัจจุบันกลายเป็นเมืองเถื่อน โนเอลเติบโตขึ้นในขุมนรกแห่งนั้นก่อนจะถูกริกกะ ผู้เป็นทายาทมาเฟีย เก็บมาเลี้ยงและทำสัญญาเป็น "ก่อลูกร่วมสาบาน" กันโนเอลได้เอ่ยคำ สาบานว่าจะจงรักภักดีต่อริกะซึ่งช่วยชีวิตตนไว้ แต่ทั้งสองคนก็โดนจ้องเล่นงานเอาชีวิต ทั้งจากมาเฟียตระกูลอื่นและจากความขัดแย้งภายในตระกูลตัวเอง การ์ตูนว่าด้วยชีวิตวัยรุ่นสุดซ่าของสองหนุ่มผู้ใช้ชีวิตในขุมนรก —— !! และเรื่องราวของโลกมืดที่เกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ เล่ม 1 มาแล้ว !!

 

เล่ม 1

เล่ม 2

เล่ม 3

เล่ม 4

ความคิดเห็น (0)