Hello World -if-

Light Novel Hello World -if-

: Nekise Ise

: 1 (จบ) : Animag

: นี่คือเรื่องราวของคาเดโนะโคจิ มิสึซึ และการ “อกหักอย่างซื่อตรง” ครั้งแรกของโลก อยู่มาวันหนึ่ง มิสึซึ ผู้มาจากอนาคต ก็มาปรากฎตัวต่อหน้า มิสึซึ ที่ใช้ชีวิต ม.ต้นอย่างสงบสุขทั่วไป เธอคนนั้นบอกว่า ตนเองกลับมายังอดีต เพื่อช่วยคนสำคัญสองคนที่มิสึซึจะพบเจอหลังจากนี้ การได้พบตัวเองในอนาคต ทำให้มิสึซึค่อยๆ ปลดปล่อยความรู้สึก และเติบโตเป็นสาวน้อยมีเสน่ห์ จนกระทั่งเธอขึ้น ม.ปลาย มิสึซึก็ได้พบกับ นาโอมิ และ รูริ …คนในโชคชะตาทั้งสอง สุดท้ายปาฏิหาริย์ที่มิสึซึสร้างขึ้นเพื่อช่วยพวกเขา ก็คือ― นิยายสปินออฟ ซึ่งเขียนถึงโลก if ของภาพยนตร์ “HELLO WORLD” ถือกำเนิดแล้ว

 

เล่ม 1

ความคิดเห็น (0)