คัมภีร์ภูตบูรพาขาป่วน

Manga Forbidden Scrollery

: ZUN / Moe HARUKAWA

: 1 : Siam Inter Comics

: โมโตโอริ โคสุซุ ลูกสาวของเจ้าของร้านเช่าหนังสือสุซุนะอัน ซึ่งตั้งอยู่ในหมู่บ้านมนุษย์ของเก็นโซเคียวเป็นนักสะสม "หนังสือภูตพราย" ซึ่งไม่มีผู้ใดอ่านออก อยู่มาวันหนึ่งความสามารถของเธอตื่นขึ้นอย่างกะทันหันทำให้เธอสามารถอ่านหนังสือภูตพรายได้ แต่ในเวลาเดียวกันก็นำภัยคุกคามจากเหล่าภูตผีปิศาตมายังเก็นโซเคียวด้วย...!!

 

เล่ม 1

ความคิดเห็น (0)