โทโมดาจิ เกมมิตรภาพ

Manga Tomodachi Game

: YAMAGUCHI Mikoto / SATOU Yuuki

: 23 : Siam Inter Comics

: เพื่อใครสักคนที่แบกภาระหนี้ก้อนโต เพื่อนรัก 5 คนต้องเล่นโทโมดาจิเกม เป็นเกมที่แสนง่ายเพียงแค่มี มิตรภาพ ใช่ เพียง ...แค่ มี มิตรภาพ...

 

เล่ม 1

เล่ม 2

เล่ม 3

เล่ม 4

เล่ม 5

เล่ม 6

เล่ม 7

เล่ม 8

เล่ม 9

เล่ม 10

เล่ม 11

เล่ม 12

เล่ม 13

เล่ม 14

เล่ม 15

เล่ม 16

เล่ม 17

เล่ม 18

เล่ม 19

เล่ม 20

เล่ม 21

เล่ม 22

เล่ม 23

ความคิดเห็น (0)