ATM 2 คู่เว่อ..เออเร่อ..เออรัก

Manga

: รุจา กลิ่นเกษร / มนต์ชัย ภู่แสงสะอาด

: 1 (จบ) : Siam Inter Comics

: ATM2 คู่เว่อเออเร่อเออรัก ฉบับการ์ตูน เรื่องราวตอนต่อหลังจากการแต่งงานของเสือและจิ๊บ มาในรูปแบบหนังสือการ์ตูนที่จะมาช่วยเสริมความสนุก จากรูปแบบละครโทรทัศน์ที่ฉษยทางช่อง PlayChannal และช่อง ONE ของ GTH ที่คุณจะดูที่ไหนไม่ได้นอกจากในฉบับการ์ตูนเท่านั้น

 

เล่ม 1

ความคิดเห็น (0)