ZEROIN ตำรวจสาว ดีเดือด

Manga Zero-In

: SORA INOUE

: 12 (จบ) : Bongkoch

: คารุโตะสาว ม. ปลายมือปืนดีเดือดออกแผลงฤทธิ์กลางดงยากูซ่าแล้ว สนุกกับผลงาน "ZERO IN PROTO" ผลงานต้นแบบของ "ซีโร่อิน" พร้อมกับการ์ตูนเรื่องสั้นหลากหลายรสชาติได้แล้วในรวมผลงานการ์ตูนเรื่องสั้นของโซระ อิโนอุเอะ

 

เล่ม 1

เล่ม 2

เล่ม 3

เล่ม 4

เล่ม 5

เล่ม 6

เล่ม 7

เล่ม 8

เล่ม 9

เล่ม 10

เล่ม 11

เล่ม 12

ความคิดเห็น (0)