Smash!

Manga Smash!

: Kaori Saki

: 18 (จบ) : Vibulkij

: โชตะได้พานพบกับผู้มาพลิกผันชะตาชีวิตในช่วงปิดภาคการศึกษาครั้งสุดท้าย ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในช่วงฤดูหนาว โชตะไม่รู้แม้กระทั่งชือของหญิงสาวแปลกหน้าคนนี้ แต่เธอกำลังจะนำทางให้โชตะได้ก้าวเข้าสู่โลกแห่งแบดมินตัน!!

 

เล่ม 1

เล่ม 2

เล่ม 3

เล่ม 4

เล่ม 5

เล่ม 6

เล่ม 7

เล่ม 8

เล่ม 9

เล่ม 10

เล่ม 11

เล่ม 12

เล่ม 13

เล่ม 14

เล่ม 15

เล่ม 16

เล่ม 17

เล่ม 18

ความคิดเห็น (0)