จังโก้ เทพบุตรสุริยะ

Manga TAIYO-SHONEN JANGO

: HIJIOKA Makoto / KOJIMA Hideo

: 8 (จบ) : Bongkoch

: ยังไม่มีเรื่องย่อ

 

เล่ม 1

เล่ม 2

เล่ม 3

เล่ม 4

เล่ม 5

เล่ม 6

เล่ม 7

เล่ม 8

ความคิดเห็น (0)