RACK 13 จักรกลทัณฑ์สังหาร

Manga RACK-13 Gakari no Zankoku Kikai-

: Baito Ibaraki

: 12 : LuckPim

: ชินโด โช นักเรียนมัธยมปลาย ผู้มีพ่อเป็นผู้กำกับการตำรวจนครบาลและด้วยความสามารถทางการสืบส่วนที่เก่งกาจ เขาจึงมีส่วนร่วมช่วยสืบคดีต่างๆในฐานะ 'หนุ่ม ม.ปลายยอดนักสืบ' แต่แท้จริงแล้ว การกระทำเบื้องหลังที่ช่วยให้โชไขคดีต่างๆได้นั้น คือเงาของบางอย่างที่ไม่อาจเห็นได้ด้วยตา___ สิ่งนั้นคือ การมีอยู่ของ 'แผนก13' ที่พร้อมจะเรียกเสียงกรีดร้องจากคนชั่วทุกผู้และ'วิญญาณแห่งเครื่องทรมาณ'ที่อาการิเจ้าหน้าที่ประำจำ 'แผนก13' เรียกมา จะต้อนใ้ห้อาชญากรทั้งหลายต้องจนมุม

 

เล่ม 1

เล่ม 2

เล่ม 3

เล่ม 4

เล่ม 5

เล่ม 6

เล่ม 7

เล่ม 8

เล่ม 9

เล่ม 10

เล่ม 11

เล่ม 12

ความคิดเห็น (0)