20th Century Boys SPINOFF รวมผลงาน อุจิโกะอุจิโอะ

Manga 20 Seiki Shounen no Wakiyaku

:  URASAWA Naoki x UJIKO Ujio

: 1 (จบ) : NED

: ยังไม่มีเรื่องย่อ

 

เล่ม 1

ความคิดเห็น (0)