ต้องรอด

Manga SERVIVAL

: TAKAO SAITO

: 16 (จบ) : Vibulkij

: ยังไม่มีเรื่องย่อ

 

เล่ม 1

เล่ม 2

เล่ม 3

เล่ม 4

เล่ม 5

เล่ม 6

เล่ม 7

เล่ม 8

เล่ม 9

เล่ม 10

เล่ม 11

เล่ม 12

เล่ม 13

เล่ม 14

เล่ม 15

เล่ม 16

ความคิดเห็น (2)

เรื่องนี้จัดอยู่ในคลาส S เลยทั้งเนื้อเรื่องลายเส้น
ดีมาก perfect อ่านเพลิน ได้ความรู้