เจ้าหญิงปืนเวท

Manga Phantom Pain

:   Madoka Takadono / Kaya Kuramoto

: 2 : LuckPim

: การเดินทางไปยัง 'โลกหลังจากนั้น' ของหญิงสาวผู้ใช้ปืนเวทซึ่งไม่ใช่มนุษย์กับชายหนุ่มผู้มีพลังที่ควบคุมไม่ได้หลับไหลอยู่ในร่างและรอยแผลจากการล่มสลายของอารยธรรมที่หลงเหลืออยู่ ได้เริ่มต้นขึ้น ณ บัดนี้

 

เล่ม 1

เล่ม 2

ความคิดเห็น (0)