17 SEVENTEEN

Manga 17 SAI

: Youzou SHIMIZU

: 2 (จบ) : Bongkoch

: นี่เป็นเรื่องราวในอนาคต...โลกได้ทำสงครามครั้งใหญ่กับฟอรีน่า สิ่งมีชีวิตจากนอกโลกและผ่านไปหลายศตวรรษ ผู้คนได้แต่อาศัยอยู่ในเมืองเล็กๆ ที่มีกำแพงยักษ์ล้อมรอบ มันคือชีวิตไร้อิสระที่ถูกควบคุมอย่างเข้มงวดและถูกตัดขาดจากโลกภายนอก ไม่ว่าจะทางสภาพแวดล้อมหรือการสื่อสาร... ทาเคโร่ที่อาศัยอยู่ในอำเภอฮิคาริซึ่งเป็นอำเภอหนึ่งที่เป็นแบบนั้น ก็ได้เฝ้าใฝ่ฝันถึงโลกด้านหลังกำแพงมาตลอด พบกับผลงานใหม่ของผู้วาด NIGHT ROBBERS

 

เล่ม 1

เล่ม 2

ความคิดเห็น (0)