คามูนากาล่า ดาบปราบอสูร เล่ม 00

Manga KAMUNAGALA

: HAJIME YAMAMURA

: 1 (จบ) : Bongkoch

: ปีไทโชที่ 12 มีการเรียกคนกลุ่มหนึ่งมาที่นครหลวงหลังแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่คันโต คนกลุ่มนั้นคือวงวานแห่งดาบซึ่งใช้ “ฮิฮิอิโรคาเนะ” โลหะที่ตอบสนองกับความรู้สึกของจิตใจเพื่อผนึกความเคียดแค้นไว้ที่อาณาเขต (ฟีลด์) นานมาแล้วที่คุงายะ โทมะได้ “ผนึก” พวก “คืนสู่เหย้า” ที่ตายแล้วมาตลอด แต่เบื้องหลังนั้นกลับทำให้เกิดแผนร้ายขึ้นรายรอบ…!? ปฐมบทของคามุนากาล่าบทหลักซึ่งเป็นที่นิยมในนิตยสาร Hours รายเดือน ที่ลงในนิตยสาร 4 เล่มจนจบสมบูรณ์ รวมถึงเรื่องสมัยมัธยมของนักดาบหญิงนารุกามิ ฮารุกะด้วย!!

 

เล่ม 1

ความคิดเห็น (0)