Todenka โทเด็นกะ แผนกไขคดีตำนานเมือง

Manga Todenka

:  Nato Kio

: 7 : Siam Inter Comics

: ทสึคิกิวะ โทเมรุ นักศึกษาเป็นนีทเก็บตัวดำรงชีวิตที่แสนมืดมนและไม่มีงานทำ แกผิดเองนะที่เลือกเรียนวิชาคติชนวิทยาอันแสนจะไร้ประโยชน์นี้น่ะ ศาสตราจารย์หัวเราะพร้อมกับแนะให้เขาไปทำงานราชการ!? สิ่งที่ออกมาต้อนรับทสึคิกิวะที่กำลังกระตือรือร้นในการทำงานกลับเป็น...สุนัขหน้าคน!? ที่กำลังแสดงอาการงุ่นง่านพอเงยหน้าขึ้น ก็ได้ยินเสียงโทรศัพท์แก้วพลาสติกบอกว่าตนคือ รักษาการณ์แทนประธาน?? ระหว่างที่ทสึคิกิวะตะลึงอยู่ นายถูกหลอกมาแล้วล่ะ สาวหัวหน้าแผนกพูดออกมาราวกับอ่านใจของเขาออก ที่นี่คือสถานที่รับเรื่องร้องทุกข์ที่เกี่ยวข้องกับตำนานเมืองโตเกียวหรือที่รู้จักกันในชื่อ (โทเด็นกะ) ทั้งยังมีนักสืบเอกชนชายดารุมะผู้เร่าร้อนในการแก้แค้น, โอตาคุ X-File แห่งแผนกรักษาความปลอดภัยที่ไมว่าจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นก็โทษว่าเป็นฝืมือของมนุษย์ต่างดาวและผู้ว่าราชการจังหวัดซาซายามะ โทโอรุ เพื่อจะพิสูจน์วามบริสุทธิ์ของสาวปากฉีก ทสึคิกิจึงได้ไล่ตามตัวจริงของผ้าคลุมแดง คติชนวิทยาที่ไม่น่าจะมีประโยชน์อะไร อาจจะเหมาะกับงานแบบนี้ก็เป็นได้...

 

เล่ม 1

เล่ม 2

เล่ม 3

เล่ม 4

เล่ม 5

เล่ม 6

เล่ม 7

ความคิดเห็น (0)