โอ-สปิริตส์

Manga O-Spirits

: One Devil

: 12 : Siam Inter Comics

: โตโต้ได้รับพลังเพิ่ม แต่น้องทรายจะเอาชนะปู่เอ็นได้อย่างไร เจ๊มาลี สมาชิกของหน่วยอัลฟ่าจะมีความสามารถอย่างไร จะเข้าจู่โจมตอนไหน เหตุการณ์ทั้งหมดเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้ว..

 

เล่ม 1

เล่ม 2

เล่ม 3

เล่ม 4

เล่ม 5

เล่ม 6

เล่ม 7

เล่ม 8

เล่ม 9

เล่ม 10

เล่ม 11

เล่ม 12

ความคิดเห็น (0)