รถไฟฟ้ามหานะเธอ

Manga -

: เกษม / เอนก

: 1 (จบ) : Siam Inter Comics

: ในอนาคตอันใกล้ มนุษย์ได้สร้างประตูมิติที่ทำให้สามารถข้ามไปยังโลกต่างมิติที่ชื่อว่า "โยทุนไฮม์" ขึ้น ที่นั่นมีเผ่าพันธุ์คล้ายมนุษย์ ชื่อว่า"ยักษ์โยทุน" อาศัยอยู่ โลกมนุษย์และโยทุนไฮม์ได้มีการทำสนธิสัญญาลับระหว่างกัน ทำให้บนโลกมนุษย์มียักษ์โยทุนแฝงตัวอาศัยอยู่มากมาย แล้วองค์กรลับ "เลรัด" ก็ถูกตั้งขึ้นเพื่อควบคุมดูแลยักษ์โยทุนบนโลกมนุษย์

 

เล่ม 1

ความคิดเห็น (0)