แก๊งนี้มีป่วน

Manga 20th CENTURY BOYS

: Naoki Urasawa

: 22 (จบ) : NED

: ยังไม่มีเรื่องย่อ

 

เล่ม 1

เล่ม 2

เล่ม 3

เล่ม 4

เล่ม 5

เล่ม 6

เล่ม 7

เล่ม 8

เล่ม 9

เล่ม 10

เล่ม 11

เล่ม 12

เล่ม 13

เล่ม 14

เล่ม 15

เล่ม 16

เล่ม 17

เล่ม 18

เล่ม 19

เล่ม 20

เล่ม 21

เล่ม 22

ความคิดเห็น (1)

อย่าให้หน้าปกหลอกคุณได้ ว่าเป็นการตูนเด็ก กลัhเรื่องราวในปี2000 ของ>เพื่อน< ที่จะทำลายล้างโลก