Zone-00

Manga Zone-00

: Kiyo QJO

: 11 : Siam Inter Comics

: ผู้ชายก็เป็นเสียอย่างนี้ไง ด็อกเตอร์เองก็คงทราบดีใช่ไหม? การต่อสู้กลางฝนพร่ำในคืนจันทร์เพ็ญ ผู้ที่เข้าร่วมวงช่วยเหลือคือนามาคุระที่คิราระปรับปรุงแล้วกลายเป็นนักรบหนุ่มชานาโอ!ขณะที่การต่อสู้ยังคงดำเนินไป ฮิเมะซึ่งโดนคินุกะจับตัวไปก็… ความคิดอ่านของผู้หญิงเนี่ยมันหาเหตุผลไม่เจอหรอก

 

เล่ม 1

เล่ม 2

เล่ม 3

เล่ม 4

เล่ม 5

เล่ม 6

เล่ม 7

เล่ม 8

เล่ม 9

เล่ม 10

เล่ม 11

ความคิดเห็น (0)