นิทานในความมืด

Manga -

: B13B

: 1 (จบ) : Siam Inter Comics

: แม้เราจะก้าวย่างสู่อนาคตและความเจริญทางวัตถุ บางคนคิดว่าช่องว่งระหว่างเราและเรื่องราวอาถรรพ์กำลังเพิ่มมากขึ้นทุกที แต่มันแนบชิดเราแม้ในวันที่เราเชื่อมโยงกันด้วยเครือข่ายสังคม

 

เล่ม 1

ความคิดเห็น (0)