Le Chevalier D'Eon อัศวินสีเลือด

Manga LE CHEVALIER D'EON

: TOW UBUKATA / KIRIKO YUMEJI

: 8 : Bongkoch

: ในปฐมกาล พระวาทะดำรงอยู่ กระดูกของข้า เนื้อของข้า คือเจ้า อีฟผู้เกิดจากกระดูกซี่โครงของข้า สาวพรหมจรรย์ที่ถูก “โคลง” สังหาร... วิญญาณของลีอา เดอ โบมองต์ ผู้เป็นที่รักของ เดออน เดอ โบมองต์ เอย จงประทับใจในกายข้า และชำระแค้น “โคลง” เหล่านั้น... เดออน เดอ โบมองต์ ตำรวจหนุ่มเซ่อซ่า แต่อีกโฉมหน้าหนึ่งของเขาคือ “สฟิงคซ์” อัศวินลับของพระเจ้าหลุยส์ที่ 15 แห่งฝรั่งเศส เมื่อ “กวี” กำเนิดขึ้นและร่ายโคลงนมัสการด้วยเลือดของสาวพรหมจรรย์ เดออนก็จะกลายเป็นลีอา เดอ โบมองต์ พี่สาวผู้ล่วงลับ หรือ “สฟิงคซ์” เพื่อชำระหนี้แค้นและทวงความยุติธรรมให้เหยื่อทั้งหลาย!!?

 

เล่ม 1

เล่ม 2

เล่ม 3

เล่ม 4

เล่ม 5

เล่ม 6

เล่ม 7

เล่ม 8

ความคิดเห็น (0)