ชั่วโมงเรียนหัวใจ

Manga Department of Love

: Mizutama

: 3 : LuckPim

: เอกวิชา สัมพันธ์รัก แห่ง โรงเรียนซากุระโคจิ คือเอกวิชาที่รวบรวมหญิงสาวผู้มีความบกพร่องในการรับความรักจากบุรุษเพศมารวมกัน อาทิเช่น สาวแกร่งไม่ยอมผู้ชาย นักกีฬาสาวกลัวผู้ชาย เด็กสาวที่ไม่ประสาต่อโลก สาวแกร่งไม่น่าคบ และ คุณหนูผู้ไม่ชอบผู้ชาย เพื่อสอนให้พวกเธอได้เรียนรู้วิธีการอยู่ร่วมกับเพศตรงข้ามอยากเป็นสุข โดยจุดมุ่งหมายของพวกเธอคือการ ช่วงชิงหัวใจของอาจารย์หนุ่มที่กลัวผู้หญฺงขึ้นสมอง มาให้ได้ เรื่องวุ่นวายกรุ่นไอรัก ของเหล่าหญิงสาวผู้ไม่ประสาเรื่องผู้ชายจึงเริ่มต้นขึ้น

 

เล่ม 1

เล่ม 2

เล่ม 3

ความคิดเห็น (0)